top of page

HELSE — MILJØ — SIKKERHET

— Vi er oppmerksom —

— Vi  vurderer og rapporterer —

— Vi tilrettelegger vår sikkerhet —

Alle hjem til middag! 😊

HMS-arbeid

IMG_0117.JPG

HMS Håndbok

HMS håndboken er et enkelt dokument med informasjon og instruksjoner på hvordan vi skal opptre rundt og i maskiner på arbeidsplassen.

Her finner du info om ledere, firmaorganisasjon, skjema for egenmelding ved sykdom.

i det hele tatt, en enkel men nyttig liten bok med hvor, hvordan, og hvorfor og når.

Det oppfordres til å lese.

IMG_0202.JPG

Pågående prosjekter

Før hvert prosjekt starter, gjennomgår vi nødvendig dokumenter fra HMS systemet vårt.

Vi sørger for at hver person har de riktig dokumentene tilgjengelig og på seg under hvert prosjekt, ofte fysiske papirer i anleggs bilen på stedet.

Vi bruker tid på gjennomgang og repetisjon av risikoanalyse HMS håndbok og sikker jobb analyse, før, under og etter jobben som uføres.

Det beste HMS arbeidet som utføres er at hver å en tenker sikkerhet hele tiden, HMS dokumentene er der slik at vi kan dokumentere, repetere og forbedre oss underveis.

Dokumenter vi som arbeidstaker og ansvarlige eiere skal ha tilgjengelig lagres under vårt HMS system med enkel online tilgang til en hver tid.

BarCode til vårt HMS system.

Nedenfor er en link til vårt HMS-system for medlemmer.

69356507_460842421431384_535377144708281

Skjemaer

Vi har blanke skjemaer for utfylling av klare i vårt HMS system.

Vi har skjemaer for egenmelding ved sykdom, RUH skjema, Risikoanalyse, Vernerunde etc.

Link til: Medlemsside for HMS

bottom of page