Knusing av asfaltflak

Gjenvinning av asfalt flak er en tjeneste vi tilbyr

våre kunder ved kundens eget deponiet. 

Vi knuser og leverer to typer gjennbruksmateriale (GJA og AK)

- Asfaltgranulat til reproduksjon som tilslag til ny asfalt. 

 

- Asfaltgranulat ubunden til gjenbruk:

Typiske bruksområder er i forsterkningslag, bærelag, forkilingsmasse av pukklag, midlertidige anleggsveier, som et alternativ til grusdekke eller oppgrusing av veiskuldre. Asfaltgranulat må alltid vannes før valsing for å oppnå et kompakt lag eller dekke. Bruk av Ak som slitelag på landbruksveger/skogsbilvegergårdsplasser.

1/4