top of page

Knusing av asfaltflak

Gjenvinning av asfalt flak er en tjeneste vi tilbyr

våre kunder ved kundens eget deponiet. 

Vi knuser og leverer to typer gjennbruksmateriale (GJA og AK)

- Asfaltgranulat til reproduksjon som tilslag til ny asfalt. 

 

- Asfaltgranulat ubunden til gjenbruk:

Typiske bruksområder er i forsterkningslag, bærelag, forkilingsmasse av pukklag, midlertidige anleggsveier, som et alternativ til grusdekke eller oppgrusing av veiskuldre. Asfaltgranulat må alltid vannes før valsing for å oppnå et kompakt lag eller dekke. Bruk av Ak som slitelag på landbruksveger/skogsbilvegergårdsplasser.

bottom of page