top of page

Knusing av betongavfall.

Grov tygging av betong med utrensking av jern er en tjeneste vi tilbyr våre kunder ved kundens eget deponiet. 

Vi knuser og leverer betong knust og rensket ned til forskjellige fraksjoner som egner seg til formålet.

Betong er et materiale satt sammen av stein, sand, sement og vann. Gjenbruksbetong er betong som er knust ned til en sortering egnet for vegbygging.

 

Gjenbruksbetongen har innslag av porøse materialer og har derfor noe lavere vekt enn knuste steinmaterialer.

Innen vegbygging brukes utrykket Gjenbruksbetong (GJB) om forsterknings- eller bærelagmasse som består hovedsakelig (>90 %) av resirkulert knust betong.Tidligere opererte man med to typer gjenbruksbetong, avhengig av innslaget av andre materialer (tegl, stein, grus etc.). Resirkulerte materialer egnet til vegbygging bestående av < 90 % knust betong skal etter nye N200 nå benevnes Blandet masse (Bm).

God gjenbruksbetong har lastfordelende egenskaper som kan være bedre enn ordinære steinmaterialer i samme fraksjon. Den økte stivheten skyldes at man oppnår bedre binding mellom kornene, dels på grunn av den rue overflaten, dels fordi man over tid får en kjemisk reaksjon knyttet til karbonatisering, frigjorte sementpartikler og annet.

bottom of page